send link to app

Net PhonerLibre

Net Phoner SIP Dialer, free Net Phoner, Net Foner.Net Phoner Dialer is FREE for its customers ONLY!This is FREE Softphone for devices using Android OS.The software Net Phoner is FREE to install for all customers.Simply download dialer and input your card username & password, then make international call!More guidance: http://www.netphoner.com
* Phần mềm miễn phí dành cho mọi thiết bị di động và tablet sử dụng hệ điều hành Android. Sau khi cài đặt xong thì chỉ cần điền thông tin thẻ, gồm username và password thì sẽ gọi được ngay. Đa phần các trường hợp là User & Pass giống nhau (chính là mã PIN hay mã thẻ đã được Cty hoặc đại lý phát hành).